Sild
Fisk
Silda er svært viktig for det norske kystfisket. Uttrykket «svart hav» har sitt opphav fra sildefisket de gangene silda i enkelte sesonger har uteblitt. Vi må prøve å forhindre at uttrykket blir et permanent begrep! Sild er også viktig føde for bl.a. spekkhoggere som trekker langs kysten vår.