Skadet sel
Sel
Denne stakkaren har virkelig fått nærkontakt med forsøplingen. I samme grad som isbjørn, påvirkes også sel av alle ukontrollerte giftutslipp i tillegg til issmeltingen i polarområdene.