Isbjørn
Isbjørn

Isbjørnen er ikke bare truet av miljøgifter som reduserer forplantningsevnen. Den hurtige issmeltingen i polarområdet er en like stor trussel, fordi isbjørnen har isen som en livsviktig jaktplattform. Menneskeskapte klimagassutslipp kan være en farlig katalysator for den pågående, raske nedsmeltingen.