Bli med

Vi er vel alle på lag med nødstilte som mangler penger for helsepleie og andre livgivende, hverdagslige tilbud. Men hvem er det egentlig vi ønsker å hjelpe? Det må bli en prioriteringssak. Alle mennesker kan ikke hjelpes samtidig. Mange av oss er allerede engasjert i forskjellige bistandssammenheng og noen har allerede adoptert prosjekter som de er bekvemme med, men i KMF NORs budskap ligger det noe mer!

Ved å gi et bidrag til våre engasjementer i Punjab, kan du slå to fluer i en smekk!

  1. Du hjelper nødstilte lokalt.
  2. Du er med på å redusere faren for ødeleggelse av vår egen fauna.

For - selv om forsøpling av naturen foregår langt fra der du bor, vil den før eller siden påvirke faunaen i nærområdet ditt! Hvis vi ikke gjør noe drastisk nå, kan isbjørn, sel, fugl og fisk få svært trange kår. – De flotteste av våre dyr kan sågar forsvinne helt!

Havet er livets vugge – men det kan fort bli vår grav!

INNBETALING AV Bidrag

Etter bestilling mottar du en mail fra oss med referanse nr. som oppgis ved innbetaling av bidraget! 

Registrer deg nedenfor eller klikk her for å ta kontakt.

For- og etternavn *
Adresse
Postnummer
Poststed
Land
Telefon
E-post *
Sum NOK *
Beløpet gjelder:
  * = må fylles ut
 

Betalingsinformasjon

Klima- og Miljøforeningen NOR
Gamle Leirdalsvei 16
1081 OSLO

Kontonr.: 1503.21.27530
Vipps: 648446

Nadir Khan, styreformann i KMF Nor
KMF Nor

Nadir Khan

Bor i Oslo og er formann i foreningen. Hans ansvarsområde er gjenplanting av skog og gjenvinning av avfall.
Jon Dydland-nestformann og sekretær i KMF Nor
KMF Nor

Jon Dydland

Bor i Oslo og er nestleder og sekretær i foreningen. Ansvarsområde regnskap.

Nuller og enere